Ładowanie...
Publikacje
Empatia

3 powody, dla których empatyczna komunikacja jest (i będzie przez najbliższą dekadę) jedną z najbardziej pożądanych zawodowych umiejętności

6 marca 2020

Autor: Magdalena Przybysz

POWÓD NR 1

Prosta i bezpośrednia komunikacja oraz wyrażanie swoich potrzeb dają nam więcej energii do pracy, zapobiegają nieporozumieniom i konfliktom, pozwalają rozmawiać na temat, a nie „obok tematu”.

Ostatni raport Instytutu Badań nad Przyszłością na University of Phoenix Research Institute wyodrębnił w toku swoich badań 10 Zawodowych Kompetencji Przyszłości (Future Work Skills).

Oprócz tych związanych z rozwojem technologii, jak na przykład umiejętność korzystania z nowych mediów czy zdolność do wirtualnej współpracy, znalazły się tam także takie umiejętności jak: Inteligencja Społeczna rozumiana jako zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób oraz umiejętność wchodzenia w relacje międzyludzkie; Nadawanie Sensu, czyli zdolność do odkrywania i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić, a także Zarządzanie Danymi Poznawczymi czyli przyswajanie wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik.

Empatyczna komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć i która rozwija opisane wyżej zdolności. Praktyczny trening 4 kroków wg. podejścia Marshalla Rosenberga, pozwala zyskać umiejętność komunikowania się prosto i bezpośrednio, umożliwia odróżnianie faktów od interpretacji oraz myśli od uczuć, dzięki czemu możemy segregować bodźce i jasno wyrażać nasze intencje. Kontakt ze swoimi potrzebami pozwala odnaleźć autentyczne poczucie sensu – takie, które jest spójne z naszymi wartościami, przez co nadanie sensu sytuacjom i zachowaniom nie jest ”wymyślone”, ale wypływa „prosto z nas samych”, przez co sens ten staje się głębszy i trwalszy. Działamy wówczas bardziej spójnie i skutecznie, nie tracąc energii na wewnętrzne konflikty.

 

POWÓD NR 2

Empatyczna komunikacja rozwija zdolność do udzielania wysokiej jakości informacji zwrotnych, dzięki czemu łatwiej jest się uczyć i przystosować do ciągle zmieniającego się środowiska pracy.

W tym samym raporcie naukowcy, w podsumowaniu przygotowanym na podstawie wyników zadali sobie pytanie, co musi się stać, aby pracownik odnosił sukces w ciągu wyzwań najbliższej dekady? Oto odpowiedź:

„Aby odnieść sukces w następnej dekadzie, ludzie będą musieli wykazać się dalekowzrocznością w poruszaniu się po szybko zmieniającym się krajobrazie form organizacyjnych i wymagań dotyczących umiejętności. Będą coraz częściej wzywani do ciągłej ponownej oceny potrzebnych umiejętności i szybkiego zgromadzenia odpowiednich zasobów do ich opracowania i aktualizacji. Pracownicy w przyszłości będą musieli mieć gotowość do uczenia się i bycia  uczniami przez całe życie.”

Jako twórcy programów rozwojowych całkowicie zgadzamy się z tym wnioskiem. Prowadząc nasze programy zauważamy, jak ważna jest jedna z kluczowych kompetencji umożliwiających uczenie się dorosłych, a mianowicie udzielanie w sposób empatyczny informacji zwrotnej – zarówno tej trudnej, jak i tej wzmacniającej.

Aby dać i przyjąć taką informację, a także uczyć się z niej, potrzebne są bardzo konkretne zinternalizowane umiejętności empatycznej komunikacji (np.: rozpoznawanie blokad komunikacyjnych, umiejętność odróżniania faktów od interpretacji, umiejętność budowania zaufania czy stawiania jasnych granic).

 

POWÓD NR 3

Rozumienie emocji i potrzeb swoich i innych tworzy atmosferę i warunki do współpracy, a zespół współpracujący ze sobą osiąga lepsze wyniki.

Profesor psychologii Jamil Zaki (Stanford University), autor książki „Wojna o Życzliwość: Budowanie Empatii w Upadającym Świecie”, opublikował w Harvard Business Review  artykuł dotyczący najnowszych trendów współczesnych organizacji i ich liderów. Cytując prezesa Apple, Tima Cooka, zachęca on do zrewidowania błędnego przekonania, że w pracy empatię należy trzymać z daleka od swojej kariery. Tim Cook w swoim wystąpieniu opowiedział o znaczeniu empatii jako umiejętności dzielenia się i rozumienia emocji innych jako kluczowej umiejętność w pracy. Co ciekawe, w  chwili jego wystąpienia 20% amerykańskich pracodawców zaoferowało menedżerom szkolenie z empatii. Ponadto w badaniach przeprowadzonym w jego firmie wśród 150 prezesów, ponad 80% uznało empatię za klucz do sukcesu. Badania te pokazują, że Cook i inni liderzy coś wiedzą na ten temat. Empatyczne miejsca pracy zazwyczaj cieszą się silniejszą współpracą, mniejszym poziomem stresu i większym morale, a ich pracownicy szybciej wracają do siebie w trudnych chwilach, gdyż mogą liczyć na wsparcie w firmie.

Profesor Jamil Zaki wskazuje na podstawie dalszych przytaczanych badań dużą zmianę wśród liderów – z takich, którzy zamiast mówić „Masz zrobić to i to!”, bardziej słuchają i wspólnie z pracownikami zastanawiają się, co jest do zrobienia i jak to zrobić. Zamiast zarządzać z pozycji siły i wyższej roli w hierarchii organizacji, budują więzi i połączenia.

 

Empatia zasługuje na swój rosnący status, a mądrzy liderzy chcą tego dla swoich firm. Aby jednak uczynić empatię częścią DNA organizacji, muszą zwracać szczególną uwagę na to, w jaki sposób budują się i zmieniają kultury – tak, aby przebiegały one organicznie, zbiorowo i często wychodziły z inicjatyw oddolnych.”- mówi Profesor Jamil Zaki w podsumowaniu.

 

Źródła:

Harvard Business Review

https://hbr.org/2019/05/making-empathy-central-to-your-company-culture

Institute for the Future, University of Phoenix Research Institute

http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf

separator

Możliwość komentowania została wyłączona.