Nasze atuty

separator

Metody

Empatyczna komunikacja oparta na NVC (Nonviolent Communication), budująca autentyczny kontakt, który zwiększa zaufanie i dostarcza energii.

Integralność, która oznacza rozwój w procesie łączącym emocje, myśli, doświadczenia i świadomość.

Uważność (mindfulness), jako sposób na zapobieganie stresowi i poprawę koncentracji.

Sposób pracy

Opieramy się na pracy z grupą, podczas której budujemy przestrzeń do głębokiej wymiany: refleksji, doświadczeń i informacji zwrotnych.

Takie podejście skutkuje lepszą komunikacją w grupie i poza nią, wzrostem zaufania do siebie oraz innych oraz trwałym i skutecznym uczeniem się.

Efekty

Lepszy kontakt ze sobą i z innymi ludźmi. Wzrost zaufania, a w konsekwencji większa efektywność osobista.

Świadomość i praktyczna wiedza na temat relacji interpersonalnych.

Redukcja stresu i znaczący wzrost energii – lepszy dostęp do zasobów wewnętrznych.