Doświadczenie empatii w codziennym życiu

Grupa naukowców podjęła się zbadania, w jaki sposób postrzegamy empatię w codziennym życiu. Badaniem zostało objętych 246 dorosłych obywateli USA. Metoda badawcza polegała na bezpośrednim pytaniu osób badanych o ich doświadczenia z empatią...