Empatia jedną z ważniejszych umiejętności lekarza wpływających na pozytywną ocenę jego pracy i satysfakcję pacjenta

utworzone przez | sty 31, 2022

W listopadzie 2021 roku w związku z inauguracją plebiscytu „Lekarz z Empatii” ukazał się raport „O postawach i zachowaniach w relacji lekarz-pacjent”. Raport ten to analiza opinii, jakie pacjenci w okresie lipiec-sierpień zamieszczali o lekarzach na popularnym portalu „Ranking lekarzy”. Okazuje się, że nie sama tylko wiedza i znajomość sztuki medycznej liczą się w oczach pacjentów. Internauci równie często zwracali uwagę na szereg tzw. kompetencji miękkich, w tym głównie empatyczną postawę i dobrą komunikację, które stanowiły bodziec do wystawienia lekarzowi pozytywnej oceny.

Wyniki badania

Oto wykaz najważniejszych cech lekarza, które skłaniały internautów do wystawienia pozytywnej oceny:

1. Komunikatywność

Na podium cech, które wzbudzały w internautach największy entuzjazm wobec lekarza znajdowała się jego zdolność do dobrej i efektywnej komunikacji z pacjentem. Objęła ona nie tylko chęć i umiejętność rozmowy z pacjentem, lecz także zdolność przekazania w jasny i prosty sposób zaleceń medycznych i mechanizmów chorób. Na skutek takiego kontaktu pacjenci czuli się docenieni i ważni.

2. Zaangażowanie

Jedną z cech lekarza, która bardzo często motywowała pacjentów do wystawienia pozytywnej opinii, było zaangażowanie. Pacjenci doceniali pełne skupienie na swoim przypadku i wnikliwość lekarza.

3. Empatia

Empatia czyli umiejętność wczucia się lekarza w sytuację pacjenta stanowiła niezwykle istotną motywację do wystawienia lekarzowi pozytywnej oceny. Nierzadko lekarz taki nie tylko był w stanie cierpliwie wysłuchać pacjenta i z zaangażowaniem szukać najlepszego sposobu leczenia, lecz także był w stanie wesprzeć go na duchu, a nawet odwiedzał pacjenta w szpitalu po trudnej operacji poza godzinami swojej pracy.

Co ciekawe, brak empatii lekarza był także jednym z najczęściej poruszanych problemów i motywacji do wystawienia mu negatywnej opinii. Padały zarzuty o brak zrozumienia i elementarnego wczucia się w sytuację pacjenta oraz brak wrażliwości.

4. Dostępność i poświęcony czas

Pacjenci doceniali atmosferę pozbawioną pośpiechu i wyjście naprzeciw pacjentowi w przypadku braku umówionej uprzednio wizyty.

5. Kultura osobista

Ten ważny atrybut lekarza przejawiający się podejściem pełnym szacunku i dobrych manier był także doceniany przez szeroką rzesze pacjentów. Jego brak stanowił częsty powód negatywnej oceny wizyty u danego specjalisty.

Wpływ empatii na efekty leczenia

Co ciekawe, pacjenci ocenili empatyczne podejście lekarza jako korzystne nie tylko dla ich stanu psychicznego, leczą także efektów terapii. Empatyczny lekarz, zdaniem internautów, nie tylko postawił bardziej trafną diagnozę oraz wszystko dokładnie wytłumaczył, lecz także potrafił lepiej zmotywować pacjenta do przestrzegania zaleceń. Pacjenci często przyznawali, że sama osoba i słowa lekarza miały dla nich efekt terapeutyczny i stanowiły integralny element procesu leczenia. Jak wynika z wypowiedzi internautów, sama życzliwość lekarza jest w stanie zachęcić do bardziej aktywnego udziału w procesie leczenia, a co za tym idzie, poprawy zdrowia i samopoczucia.

Źródła:

http://www.lekarzzempatii.pl/41/raport-specjalny-o-postawach-i-zachowaniach-w-relacji-lekarzpacjent