Empatia to siła napędowa w biznesie – Raport Catalyst

utworzone przez | paź 9, 2021

Raport Catalyst ( amerykańskiej organizacji non-profit wspierającej kobiety w tworzeniu przyjaznych dla nich miejsc pracy) na temat empatii w czasach kryzysu wywołanego Covid-19 nie pozostawia śladu wątpliwości – to właśnie empatia jest siłą napędową innowacji, produktywności i pozytywnych doświadczeń zawodowych!

Najnowsze badanie Catalyst, które objęło 889 pracowników i pracownic wykazało, że empatia wywiera niezwykle pozytywne skutki w poniższych obszarach:

  • Innowacje: 61% pracowników i pracownic posiadających empatycznych liderów/liderki wykazywało się zawsze lub często innowacyjnością w miejscu pracy w porównaniu do 13% pracowników i pracownic nie posiadających tak empatycznego kierownictwa;
  • Zaangażowanie w pracę: 76% pracowników i pracownic posiadających empatycznych liderów/liderki zawsze lub często było zaangażowanych w swoją pracę, w porównaniu do 32% pracowników i pracownic o mniej empatycznym zespole przywódczym;
  • Rotacja pracownic: 57% kobiet białoskórych i 62% kobiet niebiałoskórych nie było skłonnych do porzucenia firmy, gdy czuły, że ich sytuacja życiowa była brana pod uwagę i szanowana w ich firmach, w porównaniu do odpowiednio – 14% i 30% badanych kobiet, które nie czuły się ważne i brane pod uwagę;
  • Inkluzywność : 50% osób posiadających empatycznych liderów/liderki określiło swoje miejsce pracy jako inkluzywne, w porównaniu do 17% osób, których liderzy/liderki wykazywali się mniejszą empatią;
  • Łączenie pracy z życiem osobistym: 86% osób, które miało empatycznych liderów/liderki donosiło, że są w stanie dobrze radzić sobie z łączeniem obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym, w porównaniu do 60% osób o mniej empatycznym zespole kierowniczym.

Powyższe badania wyraźnie pokazują, jak istotną rolę dla rozwoju organizacji i dobrostanu pracujących w niej jednostek może pełnić kadra kierownicza, która odznacza się wysokim poziomem empatii. Wnioski te są ważne nie tylko w czasach pandemii, lecz stanowić mogą uniwersalny wyznacznik kierunku, w jakim powinny zmierzać organizacje, którym zależy na innowacyjności, produktywności, inkluzywności oraz wysokim stopniu satysfakcji pracowników i pracownic z wykonywanej pracy. Empatyczni liderzy/liderki to osoby, które szanują swoich pracowników i pracownice oraz respektują ich uwarunkowania, co pozwala na skuteczne łączenie pracy z życiem osobistym oraz większą lojalność pracowników i pracownic wobec firmy.

Źródło:
https://www.catalyst.org/reports/empathy-work-strategy-crisis/