Ładowanie...
Publikacje
Zespół

Izabela Szczepaniak-Wiecha

19 listopada 2020

Autor:

Absolwentka UJ, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży i Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii.

W pracy z ludźmi interesuje ją obszar rozwoju umiejętności interpersonalnych – szczególnie z perspektywy podejścia Nonviolent Communication (Porozumienia bez Przemocy).

Wspiera osoby i zespoły w kryzysie. Dba o usłyszenie się osób będących w sytuacji konfliktu (prywatnie lub zawodowo) i wypracowanie porozumienia korzystnego dla obydwu stron. Ważne jest dla niej promowanie komunikacji opartej na empatii, szacunku, kontakcie z własnymi uczuciami i potrzebami, w dialogu z uczuciami i potrzebami drugiej strony.

Od 2002 roku pracuje jako trenerka i facylitatorka. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, treningi interpersonalne i grupy rozwojowe oraz szkolenia dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Od 2009 roku towarzyszy osobom we wprowadzaniu zmian w ich życie osobiste i zawodowe, także poprzez pracę indywidualną.

Obszary specjalizacji trenerskiej to: umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji i współpracy w zespole, rozwój kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, dynamika grupy.

W ramach Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii prowadzi treningi interpersonalne i wybrane szkolenia, a od 2020 prowadzi nadzór merytoryczny nad grupą Studium w Warszawie i jest partnerem współorganizatorem Kursu Trenerskiego.

separator

Możliwość komentowania została wyłączona.