Dane firmy:

Szkoła Trenerów sp. z o.o.
ul. Wąska 44
05-520 Konstancin Jeziorna

NIP:

5361918331

Regon:

360546935

Numer KRS:

0000538965

Nr konta Santander Bank Polska SA

78 1090 1694 0000 0001 2993 2004

Adres korespondencyjny:

Szkoła Trenerów sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56
01-554 Warszawa