INFORMACJE O SZKOLENIU

DLA KOGO:

dla osób zdecydowanych na zdobycie zawodu trenera lub chcących pogłębić praktykę związaną z NVC, dla przedstawicieli zawodów, których praca polega na przekazywaniu wiedzy, m.in. menadżerów, nauczycieli, coachów, urzędników, szkoleniowców

KIEDY I GDZIE STARTUJE:

Grupy startują 1-2 razy w roku w Warszawie, terminy najbliższej edycji
udział w Kursie wymaga ukończenia Integralnego Studium Rozwoju Osobistego lub innego programu opartego na NVC

KTO PROWADZI:

Lucyna Wieczorek, Joanna Młynarz oraz zaproszeni goście

CZAS TRWANIA:

1 rok

CENA:

od 11900 pln netto (14637 pln brutto) 205h

Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii

To autorski projekt kształcenia trenerów kompetencji osobistych, realizowany w partnerstwie merytorycznym z Polskim Towarzystwem Psychologicznym. Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia szkoleń metodą warsztatową wg standardu trenerskiego PTP. Jest również zaawansowanym kursem empatii.

Na tym etapie praca przebiega w dwóch wątkach: moduły trenerskie przekazują wiedzę i przygotowują Słuchaczy do praktycznego prowadzenia szkoleń metodą warsztatową. Zajęcia w większości opierają się na ćwiczeniach obejmujących budowanie bloków szkoleniowych, pracę z grupą oraz procesy grupowe. Teoria wsparta jest praktyką – Słuchacze mają możliwość poprowadzenia w ramach grupy przygotowane przez siebie moduły i/lub ćwiczenia.

Część dotycząca komunikacji opartej na empatii obejmuje rozszerzoną praktykę empatii, pogłębioną teorię dotyczącą zagadnień związanych z NVC oraz wykorzystanie empatii w procesie pracy z grupą. Praca w tym obszarze ma na celu zintegrowanie umiejętności nawiązywania empatycznego kontaktu, daje również inspirację do przygotowania treści własnych szkoleń.

Cechą tego Kursu jest to, że wspiera uczestników zarówno w zdobyciu umiejętności pracy z grupą metodami warsztatowymi jak i daje możliwość poznania oraz praktykowania założeń metody „Porozumienie bez Przemocy” (ang. NVC) w kontekście komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego. Dzięki temu absolwenci mają nie tylko umiejętność prowadzenia szkoleń metodą warsztatową, ale także zasoby eksperckiego know how z zakresu budowania relacji opartych na zaufaniu i empatii.

Absolwenci Kursu najczęściej wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń z rozwoju osobistego lub podniesienia własnych umiejętności kontaktu i komunikacji z innymi ludźmi.

Te kompetencje procentują również w czasie pracy z zespołami – przy przekazywaniu wiedzy, prowadzeniu zebrań, prezentacji czy wspieraniu rozwoju osobistego pracowników.

Podczas zajęć między innymi:

Dowiesz się, jak:

 • udzielać oraz przyjmować informację zwrotną,
 • radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą,
 • dawać sobie empatię w sytuacji poczucia złości, lęku, krytyki lub konfliktu,
 • pomagać uczestnikom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami: złością, poczuciem winy i wstydem

Przećwiczysz:

 • pisanie programów krótkich szkoleń w oparciu o cykl Kolba,
 • prowadzenie modułów szkoleniowych w oparciu o samodzielnie przygotowane scenariusze,
 • pracę z grupą bez struktury,
 • strategie radzenia sobie z zaskakującymi sytuacjami w czasie warsztatów,
 • modele komunikacji i budowania relacji oparte na empatii wg M.Rosenberga

Poznasz:

 • zasady empatycznej komunikacji wg M.Rosenberga,
 • proste oraz zaawansowane narzędzia trenerskie,
 • charakterystykę etapów procesu grupowego i strategie pracy z grupą na każdym z nich

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim, doświadczenie w rozwoju osobistym minimum 100 godzin w ramach jednego procesu, znajomość podstaw NVC (minimum 40 godzin szkoleń) oraz doświadczenie treningu interpersonalnego w standardzie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (minimum 40 godzin, prowadzonych przez trenera II stopnia PTP). Wymogi te spełniają programy: Studium Integralne i Integralny GPS. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest odbycie rozmowy na temat potrzeb osoby aplikującej.

Osoby, które mają ukończony roczny kurs NVC mogą po rozmowie aplikować na Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich.

Z każdą osobą podpisujemy umowę, w której określamy zasady współpracy, rozwiązania umowy oraz reklamacji.

Chcesz dołączyć? Spytaj o terminy najbliższej grupy!

SKONTAKTUJ SIĘ

Wymagana zgoda