Ładowanie...
Publikacje
Zespół

Marta Kułaga

3 sierpnia 2015

Autor:

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy (NVC) www.cnvc.org, coacherka (2013-2014 Szkoła Profesjonalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na Potrzebach), absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (2010 – 2013), mediatorka (2016 -2017 Kurs mediacji).

Od 2000 roku prowadzi Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Krasnal w Krakowie, aktywnie działając na rzecz wprowadzania jakości empatii w edukację, budowania społeczności i relacji opartych na szacunku i zrozumieniu pomiędzy dziećmi, nauczycielami i rodzicami.

Od 2016 współtworzy firmę Leance, która ma ambicje tworzyć środowisko pracy oparte na paradygmacie współpracy, współdecydowania i współodpowiedzialności. Wierzy, że zmiana środowiska pracy na takie, w którym doświadczamy radości i spełnienia jest możliwa.

Aktywnie współtworzy krakowską i ogólnopolską społeczność NVC. Działania w sferze publicznej obejmują wystąpienia i warsztaty na konferencjach trenerskich, coachingowych, edukacyjnych (m. in. Empatyczna Edukacja Empatyczna Polska) oraz inicjatywach takich jak  Małopolski Tydzień Innowacji czy Tydzień Przedsiębiorczości.

Współpracuje z firmami we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy, która ma na celu poprawę efektywności komunikacji, budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku oraz polepszanie współpracy w zespołach. Wdraża kulturę feedbacku opartą na dialogu, która w dłuższej perspektywie może zaowocować zmianą kultury organizacji.

 W ramach Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii prowadzi wybrane szkolenia z Teorii i Praktyki Komunikacji opartej na Empatii, procesu poszerzenia świadomości własnej trenera oraz narzędzia wspierającego kontakt z grupą.

separator

Możliwość komentowania została wyłączona.