Ładowanie...
Publikacje
Trener

NVC Coaching

1 grudnia 2015

Autor: Joanna Berendt

Otaczający nas świat zmienia się tak szybko, że szereg dotychczas stosowanych podejść deaktualizuje się i traci swoją skuteczność. Zdaniem naukowców z MIT obecna sytuacji wymaga zupełnie nowego, kolektywnego przywództwa i spojrzenia na świat bardziej przez pryzmat przyszłych możliwości niż przeszłych doświadczeń.

 

Identyfikują oni trzy objawy, opisane jako rozłączenie:

1. Z naturą, widoczne miedzy innymi w nadmiernym eksploatowaniu zasobów naturalnych
2. Z innymi, przejawiające się w powierzchowności kontaktów i coraz większej polaryzacji społecznej
3. Ze sobą oznaczające rezygnację i porzucanie własnych dążeń i potwierdzające się w rosnącej liczbie przypadków wypalenia i depresji.

 

Kwintesencją Porozumienia bez przemocy jest budowanie kontaktu ze sobą, innymi i światem opartemu na szacunku do potrzeb. Coaching czyli partnerowanie w pozbywaniu się ocen, osądów, oskarżeń oraz otwieraniu umysłu, serca i woli wspiera w procesie odkrywania i realizacji potrzeb oraz wdzięczności za to, co już jest obecne.Slajd1Model, który jest podstawą szkoły coachingu opartego na empatii stanowi integrację teorii U wdrażanej przez MIT oraz metody NVC.

 

Co to znaczy otworzyć umysł i uwolnić się od ocen i osądów?
Najprościej mówiąc, chodzi o to, aby otworzyć się ma to do nas dociera, a co zwykle filtrujemy, gdyż nie pasuje naszego modelu świata. Pozwolić sobie dostrzec chociaż 1% prawdy, w tym z czym się nie zgadzamy. Poszerzenie perspektywy i poznanie tego, czego wcześniej nie byliśmy w ogóle świadomi.
Otwarcie serca jest stanem, w którym każda nasz potrzeba jak i potrzeba drugiej istoty ma prawo istnieć i być szanowana, bez potrzeby konkurowania i rywalizowania. To doświadczanie swoich emocji i traktowanie z empatią emocji innych, aby dzięki odczuwaniu docierać do swoich potrzeb i wartości.
Otwarta wola to odwaga i gotowość do brania odpowiedzialności i podejmowania decyzji o działaniu w sytuacji, w której cel ani sposób jego osiągniecie nie jest w pełni znany i wymagać może wytyczenia drogi, którą nikt wcześniej nie szedł.

Podejście z otwartym umysłem, sercem i wolą uwalnia nas od schematu unikania-zależności, w którym tkwimy na co dzień. Przykładem wzorca myślenia może być uzależnienie podejmowania decyzji od analizy informacji z przeszłości i unikanie ryzyka decydowania, gdy cel jest ruchomy albo trudny do określenia.

 

Dzięki szkole coachingu opartego na empatii:

  • poznasz podejście przywódcze oparte na samoświadomości (Kim jestem? Dokąd zmierzam? Co jest moją drogą?
  • wykształcisz umiejętności głębokiego słuchania, precyzyjnej obserwacji oraz partnerskiego dialogu
  • nauczysz się wspierać innych w transformowaniu relacji ze światem, z innymi ludźmi, z samym sobą
  • będziesz w stanie towarzyszyć w tworzeniu wizji, odkrywaniu swojej misji i wytyczaniu celów
  • zdobędziesz kompetencji pracy z umysłem, emocjami, ciałem

A teraz, wyobraź sobie świat, który jest miejsce przyjaznym miejscem do życia, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają, również wtedy gdy się ze sobą nie zgadzają. Gdzie jest miejsce na różnorodność, autentyczność i życie w zgodzie ze sobą. Co więcej, w  codziennych sytuacjach masz świadomość swojego wewnętrznego potencjału i wiesz jak z niego korzystać tak by żyć pełnią i budować takie relacje jakich pragniesz.

Oczywiście nie zawsze sytuacje układają się tak jak chcemy i jednocześnie to od nas zależy jak do nich podchodzimy i czego się z nich nauczymy. Coaching w oparciu o empatię to podróż w głąb siebie z otwartością i odwagę by krok po kroku współtworzyć rzeczywistość wokół siebie taką jakiej pragniemy.

separator

Możliwość komentowania została wyłączona.