Problemy z komunikacją w związku jedną z głównych przyczyn szukania pomocy na internetowych platformach dotyczących relacji

utworzone przez | sty 24, 2022

Badacze z Uniwersytetu w Zurychu prześledzili główne przyczyny szukania pomocy na anonimowych platformach online dotyczących relacji. Na potrzeby badania przeprowadzono zakrojoną na szeroką skalę analizę problemów w związkach, z jakimi mierzą się internauci. Wyniki tego niedawno opublikowanego badania przedstawiają rzeczywistą skalę problemów i główne tematy poruszane w kontekście problemów w relacjach.

Jak wiadomo, satysfakcjonujące relacje są istotne dla naszego dobrostanu, jednak przez swoją złożoność trudne do wcielenia w życie. Osoby doświadczające trudności na tym polu często donoszą o problemach w nauce, zaburzeniach snu oraz rozmaitych problemach mentalnych. W takiej sytuacji często zwracamy się po poradę do innych osób, co w obecnych czasach oznacza różnorakie platformy i fora internetowe, gdzie można zachować anonimowość dzieląc się swoimi problemami, co ma szczególne znaczenie w przypadku problemów uważanych za podlegające stygmatyzowaniu, jak problemy mentalne czy w relacjach.

Cel badania

Badacze pragnęli określić : „kto, na jaki temat i dlaczego” szuka pomocy w internecie w kwestiach dotyczących relacji. Dlatego szukali odpowiedzi na trzy główne pytania :
1. Jaki jest profil demograficzny osób szukających pomocy online?
2. Jakie są aktualnie centralne problemy w związkach?
3. Czy szukanie pomocy w internecie dostarcza rzeczywistych wskazówek odnośnie różnic pomiędzy płciami i stylów przywiązania?

Wyniki badania

Badanie objęło analizę danych pozyskanych z forum internetowego platformy Reddit, a dokładniej jej subplatformy dotyczącej relacji, składającej się z trzech milionów użytkowników. W wyniku tej analizy udało się odpowiedzieć na trzy główne pytania leżące u podstaw tego badania.

Ku zdziwieniu badaczy okazało się, że częściej pomocy w kwestii związków szukali mężczyźni ( 54,62%) niż kobiety (45,38%).

Jeżeli chodzi o drugą z kluczowych kwestii interesujących badaczy, centralnym motywem skłaniającym badanych do szukania pomocy były problemy z komunikacją. 1 na 5 osób skarżyła się na problemy z mówieniem o kłopotach w związku. Druga najważniejszą kwestią było złamane serce, a następnie poruszane były tematy takie, jak m.in.: problemy z zaufaniem, intymnością randkowaniem czy przemocą.

Problemy, z jakimi osoby zwracały się do internetowego gremium po pomoc, okazały się zbieżne z tymi, jakie występują w kontekście szukania pomocy psychoterapeutycznej u profesjonalistów. Badanie to potwierdziło poprzednie wyniki badań, iż problemy z komunikacją są najczęstszą przyczyną szukania profesjonalnej pomocy, jak również najczęstszą przyczyną rozpadu związków .

Wydaje się również, iż mężczyźni mieli tendencje do szukania rozwiązania bardziej błahych problemów występujących w początkowych stadiach relacji, jak randki czy imprezy, podczas gdy kobiety szukały raczej porady w kwestiach bardziej poważnych, jak przemoc czy finanse.

W obliczu badań statystycznych, które podają, że w ciągu ostatnich 55 lat współczynnik rozwodów w Europie wzrósł ponad dwukrotnie, twierdzenie, iż praca nad skuteczną komunikacją w związku wydaje się jednym z najbardziej palących problemów i wyzwań, jakie stoją obecnie przed parami w kryzysie, wydaje się jak najbardziej uzasadnione.

Źródła:
„Dirty laundry: The nature and substance of seeking relationship help from strangers online”
Charlotte Entwistle, Andrea B. Horn, Tabea Meier, Ryan L. Boyd
Opublikowane: 23.10.2021 r.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02654075211046635