Ładowanie...
Publikacje

Przegląd badań NVC

2 sierpnia 2018

Autor: Źródło: cnvc.org

Portal cnvc.org zebrał dużą liczbę opublikowanych artykułów z czasopism, raportów, desyderacji naukowych i innych informacji związanych z badaniami przeprowadzonymi w celu zbadania wpływu NVC na przemoc, uczenie się i inne możliwe rezultaty w różnych miejscach, w tym w szkołach, więzieniach, i domach aresztu tymczasowego dla nieletnich itd. Dzięki temu wszyscy zainteresowani badaniami NVC mogą łatwo wyszukiwać i uzyskiwać te informacje.

 

Artykuły- przegląd prasy specjalistycznej

https://www.cnvc.org/about-us/projects/nvc-research

 

1.Erika M. Manczak, Anita DeLongis i Edith Chen (2015, Health Psychology)

Czy empatia ma swoją cenę? O rozbieżnych skutkach psychologicznych i fizjologicznych w rodzinach.

Przedmiot badań:

Empatia rodzicielska ma wiele korzystnych rezultatow psychospołecznych dla dzieci. Jednak mniej wiadomo na temat wpływu empatii na rodziców. Obecne badania sprawdziły hipotezę, że chociaż empatia rodzicielska może być korzystna dla dzieci zarówno psychologicznie, jak i fizjologicznie, to może być także fizjologiczne obciążenie rodziców.

Metoda: W bieżącym badaniu zbadano psychologiczne i fizjologiczne korelacje empatii rodzicielskiej u 247 rodziców-nastolatków. Podczas podstawowej wizyty laboratoryjnej rodzice i nastolatki dostarczali próbki krwi, z których badano markery zapalenia ogólnoustrojowego, w tym białka interleukin 1-ra, interleukina 6 i C-reaktywne. Rodzice wypełniali kwestionariusze empatii, samopoczucia i poczucia własnej wartości, a także informowali o regulacji emocjonalnej swoich dzieci. Po wizycie w laboratorium nastolatkowie przez 2 tygodnie codziennie opisywali w dzienniczku swoje zdolności do panowania nad emocjami.

Wyniki: U nastolatków, empatia rodzicielska wpływała znacząco na zarówno lepszą kontrolę emocji, jak i mniej stanów zapalenych. Dla rodziców empatia była związana z większą poczuciem własnej wartości i celem w życiu, ale także z wyższym stanem zapalnym. Wnioski: Wyniki te podkreślają znaczenie równoczesnego uwzględnienia zarówno psychologicznych, jak i fizycznych skutków wywieranych przez cechy psychospołeczne i sugerują, że empatia może mieć rozbieżny wpływ na dostawców i odbiorców empatii.

 

2.Alejandra Suarez, Dug Y. Lee, Christopher Rowe, Alex Anthony Gomez, Elise Murowchick, Patricia L. Linn (2014)

Projekt Wolność: trening NVC i Mindfullness w więzieniu.

Projekt Wolności trenuje więźniów w komunikacji bez przemocy i w medytacji MF. W tym artykule opisano dwa komplementarne badania jego skutków. Pierwsze badanie jest korelacyjne; Odnotowano spadek wskaźników recydywy wśród więźniów przeszkolonych przez projekt Wolność w porównaniu z poziomami recydywy w stanie Waszyngton.

Drugie badanie porównało wyszkolonych więźniów w tym treningów z grupą kontrolną bez treningu i stwierdzono poprawę samoregulacji gniewu, współczucia i zwiększenie pewnych form uważności wśród przeszkolonej grupy. Więźniowe także odgrywali symulacje trudnych interakcji wykazując większe umiejętności społeczne -wśród grupy przeszkolonej przez Projekt wolność niż w porównywalnych grupach kontrolnych.

 

3.Marlow, Elizabeth, Nyamathi, Adeline, Grajeda, William T., Bailey, Newt, Weber, Amanda i młodsza, Jerry (2012)

Szkolenie z komunikacji i empatii w przypadku pacjentów – mężczyzn pod nadzorem sądowym w Correctional Health Care

Styczeń 2012 18: 8-19, opublikowane po raz pierwszy w dniu 17 listopada 2011 r.

Streszczenie:

Celem tego badania było określenie wpływu interwencji behawioralnej, związanej z nauką komunikacji opartej na empatii (NVC) na rozwój empatycznego radzenia sobie i umiejętności komunikacyjnych w grupach męskich osadzonych w szpitalu przebywających tam z powodu nadużywania substancji (SAT, N = 30). Po zakończeniu 8-tygodniowej interwencji, wyniki wykazały znaczny wzrost (p = 0,01) w poziomach empatii uczestników. Wyniki ujawniły również akceptowalność i użyteczność szkolenia NVC dla mężczyzn na zwolnieniu warunkowym. Wyniki sugerują, że szkolenie NVC może być:

  1. a) użytecznym uzupełnieniem programów leczenia od nadużywania substancji wpływających na nastrój,
  2. b) być skuteczne w rozwiązywaniu problemów związanych z radzeniem sobie z problemem i stylem komunikacyjnym wynikającym z więzienia i zachowań przestępczych, oraz
  3. c) pomagać ludziom pod nadzorem sądowym w budowaniu i wspieraniu pozytywnych sieci wsparcia społecznego.

 

4.Cox, E. i Dannahy, P. (2005).

„Wartość otwartości w relacjach internetowych : wykorzystanie Nonviolent Communication w coachingu i mentoringu online.” International Journal of Coaching and Mentoring

Streszczenie:

W tym artykule przypatrywano się komunikacji opartej na empatii (NVC) jako sposobu na zwiększenie otwartości i zaufania potrzebnych do skutecznej komunikacji w relacjach e-mentoringowych. Korzystając z badań opartych o case study- opisy przypadków przeprowadzono badania z udziałem studentów, którzy uczestniczyli w module mentoringu online, który stanowił część do uzyskania stopnia magistra na brytyjskim uniwersytecie. Moduł angażował studentów w „spotkanie” i pracę online, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z mentorem, którego nigdy nie spotkali się twarzą w twarz. Z badań zgromadzonych do tej pory można wyciągnąć wniosek, że istnieją dowody sugerujące, że korzystanie z NVC, ze szczególnym uwzględnieniem uczuć i potrzeb, zachęca do zaufania w stosunkach osobistych charakteryzujących się otwartością.

 

separator

Możliwość komentowania została wyłączona.