Mądrość i współczucie – dwie najważniejsze cechy liderów w czasach postpandemicznych

utworzone przez | gru 15, 2021

Raport Potential Project

We wrześniu tego roku ukazał się nowy raport Potential Project – firmy zajmującej się badaniami, rozwojem i konsultingiem z zakresu przywództwa. „Human Leader” to przeprowadzane dwa razy w roku badanie dotyczące nowego modelu humanitarnego przywództwa ( z ang. human-centric leadership) czy też przywództwa skoncentrowanego na człowieku. Oparte na danych pozyskanych od 5000 firm i korporacji z ponad 100 krajów, dostarcza ono przełomowych wglądów na temat tego, w jaki sposób liderzy mogą się nauczyć być bardziej humanitarnymi czy też ludzkimi w swojej pracy.

Tym, co wyróżnia badanie „Human Leader” od innych są:

  • szeroki zakres danych – dane pozyskiwane są ze zróżnicowanych geograficznie i branżowo rodzajów firm,
  • różnorodne perspektywy – wnioski są efektem drobiazgowej analizy obejmującej nie tylko ocenę własną lidera, lecz także feedback od jego bezpośrednich podwładnych,
  • partnerstwo – badanie powstało jak efekt partnerstwa ze środowiskami akademickim, takimi jak: Harvard Business School, Columbia Business School, Haas School of Business (Uniwersytet Berkeley), Rotman School of Management (Uniwersytet w Toronto) i School of Business Uniwersytetu w Amsterdamie.

Nowy raport, którego ramy czasowe objęły okres pandemii, wykazuje, że w jej efekcie świat się zmienił i nic nie jest już takie, jakie było wcześniej, dlatego liderzy powinni stosować nowy rodzaj przywództwa. Okazuje się, że pozycja liderów umocniła się podczas pandemii i obecnie aż 76% pracowników obdarza swoich pracodawców zaufaniem. Relacja z liderem/managerem znalazła się na 1 miejscu satysfakcji osobistej pracownika z wykonywanej pracy. Jednocześnie aż 41 procent pracowników zgłosiła obecność stanów lękowych lub innych wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu z czasem przed pandemią. Dlatego, zdaniem badaczy, obecnie potrzebujemy liderów, którzy będą w stanie zrobić, to co należy w sposób ludzki i humanitarny, do czego potrzebne im będą dwie cechy/umiejętności : mądrość i współczucie.

Mądrość i współczucie – kluczowe cechy przywódców

Mądrość w tym ujęciu definiowana jest jako odwaga bycia transparentnym i zrobienia tego, co konieczne, nawet jeśli miałoby być to trudne. Współczucie jest tutaj definiowane jako troska i zdolność do empatii wobec drugiego człowieka połączona z intencją, aby udzielić wsparcia i pomocy.

Badaniem objętych zostało 2000 liderów i wykazało ono, że kiedy lider wykazuje mądrość lub współczucie, pracownicy są zadowoleni i zaangażowani w swoją pracę i mają mniejszą skłonność do wypalenia, lecz kiedy prezentuje obydwie te cechy, wpływ na dobrostan i produktywność pracowników rośnie w tempie wykładniczym.

 Oto procentowe wyniki badań w badanych obszarach :

  • Satysfakcja z pracy – w przypadku liderów wykazujących się mądrością lub współczuciem wynosiła ona około 34%, a w przypadku liderów prezentujących obydwie te cechy aż 86%,
  • Mniejsze wypalenie zawodowe – gdy liderzy byli współczujący lub wykazywali się mądrością oscylowało ono wokół 22-25 %, a gdy wykazywali obie te cechy – aż 64%,
  • Satysfakcja z przełożonego – posiadanie pojedynczych badanych cech u lidera skutkowało poziomem satysfakcji pracowników wynoszącym pomiędzy 48-54% (wyższy współczynnik dotyczył współczucia), podczas gdy liderzy z obiema cechami powodowali u swoich podwładnych 77% satysfakcji,
  • Lojalność wobec organizacji – w sytuacjach, gdy lider prezentował pojedyncze badane cechy wyniosła ona między 31 a 33%, lecz gdy posiadał obydwie, jej wartość sięgała aż 61%,
  • Wydajność w pracy – posiadanie jednej z cech przez lidera mało niewielki wpływ na wydajność ( od 7-9%), podczas gdy posiadanie obydwu zwiększało ją ponad dwukrotnie (20%),
  • Zaangażowanie w pracę – w przypadku liderów demonstrujących mądrość lub współczucie wynosiło ono odpowiednio 26 i 21%, a w przypadku tych, którzy posiadali obydwie te cechy, poziom zaangażowania wzrastał do 53%.

„Obecnie, w większym stopniu niż kiedykolwiek, pracownicy szukają pracy, która zapewnia nie tylko poczucie sensu jak i dobrostanu. Wychodząc z okresu pandemii organizacje nie mogą sobie pozwolić na to, aby zaniedbywać mentalne i emocjonalne zdrowie swoich podwładnych, a kadra kierownicza staje przed wyzwaniami zachowania produktywności przy jednoczesnym zapewnieniu opieki i wsparcia  swoim zespołom” jak napisał w podsumowaniu raportu Rasmus Hougaard, CEO firmy Potential Project.

 Rozszerzona wersja tych badań ukaże się pod postacią książki „Compassionate Leadership: How to Do Hard Things in a Human Wayi ma zostać opublikowana jeszcze w grudniu tego roku.

 Źródła:

https://www.newswire.com/news/new-study-from-potential-project-reveals-the-leaderships-qualities-21499496?fbclid=IwAR1XCrxIbokfMK6yRlOozl3-zjvpzg7_2yuYiQT5YMNXT7_L1ULTJ8ANXl4https://globaluploads.webflow.com/5ff86e096165bce79acc825c/613b7e69ace73c50b6ab92ab_Human%20Leader%20Edition%201(1).pdf