Wpływ poziomu empatii pielęgniarek onkologii na odporność komórkową pacjentów z nowotworami płuc

utworzone przez | sty 4, 2022

Naukowcy z Uniwersytetu w Pekinie postanowili zbadać, w jaki sposób empatia personelu medycznego wpływa na rokowania pacjentów, a konkretnie czy empatia pielęgniarek oddziału onkologii miała wpływ na odporność komórkową pacjentów z nowotworami płuc.

Podsumowanie badania:

Badanie objęło 365 pacjentów z nowotworami płuc, których wspierały pielęgniarki z oddziału onkologii w okresie obejmującym październik 2016 – maj 2017 roku. W momencie przyjęcia i wypisu ze szpitala pacjentów poddawano analizie cytometrii przepływowej mierzącej odporność komórkową pacjentów, w tym subpopulacje komórek T, limfocytów B oraz komórek NK ( z ang. natural killers). Poziom empatii pielęgniarek był mierzony przy pomocy Skali Empatii Jeffersona (JSE). Pielęgniarki zostały podzielone na grupy wykazujące się : wysokim, średnim i niskim poziomem empatii. Następnie badano związki pomiędzy empatią okazywaną przez pielęgniarki, a odpornością komórkową pacjentów.

Wyniki:

Przy przyjęciu do szpitala nie było istotnych różnic w odporności komórkowej pacjentów przydzielonych do trzech grup pielęgniarek. W momencie wypisu u pacjentów, którym asystowały pielęgniarki z wysokim poziomem empatii, zaobserwowano znacząco wyższy poziom komórek B oraz komórek NK, niż u pacjentów, którym asystowały pielęgniarki o niskim poziomie empatii. Istniała pozytywna korelacja pomiędzy empatią pielęgniarki a liczbą limfocytów B oraz NK.

Opis założeń badawczych:

Empatia to niezwykle ważny komponent relacji opierający się na zdolności zrozumienia czyichś uczuć i emocji podczas komunikacji interpersonalnej. Osoby z wysokim poziomem empatii są w stanie wyobrazić sobie siebie na miejscu innej osoby i zrozumieć jej racje. Medycyna narracyjna, po raz pierwszy zaproponowana przez Ritę Chron w 2001 roku, odnosi się do medycyny, która uwzględnia kompetencje narracyjne, stanowiąc model empatii, refleksji i zaufania, które mogą być zastosowane w praktyce klinicznej lekarza onkologa. Jeśli personel uszanuje i zrozumie narrację pacjenta, może odnieść się do niej z empatią i zadziałać w odpowiedni sposób. W pracy pielęgniarek oddziału onkologicznego empatia jest jeszcze ważniejsza, gdyż spędzają one więcej czasu z pacjentami, niż lekarze, odpowiadając na ich pytania, edukując, łagodzą lęk i niepokój, a tym samym przyczyniając się do poprawy jakości ich życia. System odpornościowy jest natomiast kluczowy dla pacjentów z nowotworami, gdyż często jest on osłabiony i powiązany z immunosupresją. Dlatego dla tych pacjentów najważniejsze jest, aby poprawić jego funkcjonowanie po operacji. Z tego względu powinno się monitorować poziomy komórek T i NK.

Metoda badania:

Uczestnicy badania podlegali określonym kryteriom, jak :

  • zdiagnozowany rak płuc,
  • przybywanie w szpitalu przez 7-10 dni,
  • dwie rozmowy z pielęgniarkami dziennie na temat choroby i samopoczucia.

W dniu przyjęcia i wypisu badani wypełniali kwestionariusz i pobierane były od nich próbki krwi.

Pielęgniarki podlegały ocenie według kwestionariusza JSE specjalnie przeznaczonego do pomiaru empatii pomiędzy personelem medyczny a pacjentem. Na zakończenie badania wyniki poziomu empatii pielęgniarek były zestawiane z wynikami badań krwi pacjentów.

Wnioski:

Badanie to potwierdziło, iż pacjenci, którym przez okres pobytu w szpitalu asystowały pielęgniarki o wysokim poziomie empatii, mieli większy procent limfocytów B i komórek NK w momencie wypisu ze szpitala. Stwierdzono bliski związek pomiędzy empatią pielęgniarek a odpornością komórkową pacjentów z nowotworami płuc. Dowiedziono, iż związek ten występuje, ponieważ empatia pielęgniarek pośrednio wpływa na system immunologiczny pacjentów poprzez wpływ na ich stan psychiczny. Wielu pacjentów z nowotworami cierpi na lęki i depresje oraz podwyższony poziom stresu, co wpływa na reakcje immunologiczne. Empatia pielęgniarek nie tylko obniża poziom stresu, lecz także pozwala pacjentom być bardziej otwartym i szczerym, a lepsza komunikacja z kolei prowadzi do bardziej skutecznego leczenia. Empatia promuje podejście skoncentrowane na pacjencie i czyni z pielęgniarki ważny element systemu wsparcia pacjenta.

Dlatego kluczowy wniosek płynący z tego badania jest następujący: powinno się wdrożyć programy rozwijania empatii w trakcie edukacji medycznej, aby polepszyć rokowania pacjentów. Trening medycyny narracyjnej powinien poprawić zdolności pracowników służb medycznych do empatii, a tym samym wpłynąć na samopoczucie i zdrowie pacjentów.

Źródło:

„Influence of oncology nurse’s empathy on lung cancer patients’ cellular immunity”

Yang N, Xiao H., Cao Y., Li S., Yan H., Wang Y

Data publikacji: 31 lipca 2018 roku

https://www.dovepress.com/influence-of-oncology-nurses-empathy-on-lung-cancer-patients-cellular–peer-reviewed-fulltext-article-PRBM