Wypalenie zawodowe – czynniki ryzyka i jak mu przeciwdziałać

utworzone przez | mar 14, 2022

Kto jest narażony na wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe to zespół objawów emocjonalnych, psychicznych i fizycznych związanych z naszą aktywnością zawodową. Może ono obejmować: brak satysfakcji z pracy i motywacji do działania przemęczenie, wyczerpanie, problemy zdrowotne i wiele innych.

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy najbardziej narażone na wypalenie zawodowe są osoby pracujące z ludźmi. Grupy zawodowe, które często dotyka ten problem, to przedstawiciele służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, w tym głównie: lekarze, m.in. młodzi specjaliści z zakresu medycyny stojący u progu swojej kariery zawodowej, pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy korporacji i handlowcy.

W porównaniu do mężczyzn, kobietom częściej grozi wypalenie zawodowe. Jest to spowodowane następującymi czynnikami:

 • dużą liczbą obowiązków domowych i próbą łączenia ich z obowiązkami zawodowymi,
 • silne zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • styl pracy nastawiony na ludzi.

Wg badania przeprowadzonego przez Huffington Post, to właśnie kobiety częściej pomagają swoim podwładnym i współpracownikom – blisko 66% kobiet wspiera swoich pracowników, podczas gdy w przypadku mężczyzn jest ich tylko 36%.

Kolejną grupą narażoną na wypalenie zawodowe są osoby o niskich zarobkach, zwłaszcza mieszkające na wsiach i w małych miejscowościach, jak wykazało polskie badanie z listopada 2021 roku przeprowadzone przez Platformę ePsycholodzy. Osoby te skarżyły się głównie na silne zmęczenie, wyczerpanie i brak energii, jak również brak satysfakcji i motywacji do działania. Wg tego badania aż 65% aktywnych zawodowo Polaków skarżyło się na któreś z ww. symptomów.

Jak się okazuje, wypaleniu sprzyjają także :

 • wielozadaniowość
 • praca po godzinach
 • presja czasu
 • nadmierne oczekiwania wobec pracowników.
 • Jak można przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

 

Co można zrobić, aby poradzić sobie lub zapobiec wypaleniu zawodowemu? Z punktu widzenia organizacji należy dążyć do tego, aby w jak największym stopniu włączać pracowników w proces podejmowania decyzji odnośnie celów, misji oraz wizji firmy. Innymi słowy chodzi o to, aby sprawić, żeby pracownicy poczuli się ważni dla organizacji. Oprócz tego należy w miarę możliwości zapewnić pracownikom elastyczne godziny pracy oraz udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. Ważne jest także, aby na bieżąco sprawdzać, czy pracownicy nie potrzebują merytorycznego wsparcia lub mniejszej liczby zadań. Firma, która stara się zapobiegać wypaleniu zawodowemu powinna także zadbać o politykę antymobbingową, jak również o dostęp do psychologa czy ćwiczeń fizycznych.

Dbanie o dobrostan pracowników stało się szczególnie istotne w dobie pandemii, o czym świadczą badania nt. oczekiwań pracowników wobec pracodawców w czasach koronawirusa. Jak podaje badanie „Stres w pracy. Raport 2020”, okazuje się, że ważniejsze od samych benefitów oferowanych przez firmę jest subiektywne odczucie pracowników, że są dobrze traktowani, czemu sprzyja jasna i dwustronna komunikacja oraz tzw. miękkie zarządzanie, u którego podstaw leżą wzajemny szacunek, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Jeżeli chodzi o zasoby samego pracownika, to aby nie stać się ofiarą wypalenia zawodowego warto mieć na uwadze następujące strategie:

 • rozwijanie umiejętności mówienia „nie” (asertywność)
 • dzielenie się zadaniami ze współpracownikami
 • radzenie sobie z napięciami w pracy dzięki znajomości technik odstresowujących
 • rozwój umiejętności radzenie sobie z emocjami w sytuacjach zmian i niepewności.

 

Są osoby, które mają osobowościowe predyspozycje do wypalenia zawodowego. Między innymi są to osoby, które mają wysokie wymagania wobec siebie, perfekcjoniści, osoby, które na pierwszym miejscu stawiają potrzeby innych i mają trudność z zauważeniem własnych granic i ich zakomunikowaniem.

Program Studium Integralnego jest jedną ze strategii na rozwój umiejętności lepszego rozpoznawania własnych potrzeb i granic oraz rozwoju umiejętności komunikowania się w trudnych sytuacjach, w tym odmawiania, co jest bazą do profilaktyki wypalenia zawodowego.

Prowadzimy zapisy do nowej grupy stacjonarnej w Warszawie oraz grupy za Zoomie.

EDIT:

W związku z wojną w Ukrainie obserwujemy wiele postaw i sposobów na radzenie sobie z własnymi emocjami, wiele sposobów radzenia sobie z emocjami bliskich i pracowników, a także różne strategie na pomaganie osobom dotkniętym wojną.

Jeśli rozważałaś(-łeś) udział w programie rozwoju to program Studium Integralnego to zapraszamy, nasza Szkoła Trenerów (-ek) działa teraz bardzo intensywnie.

Program Studium wspiera i rozwija zasoby do radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami i zasoby do emocjonalnego wspierania innych w trudnych sytuacjach.

Dodatkowo najbliższa grupa będzie wzbogacona o treści związane z interwencjami kryzysowymi.

Więcej informacji o Studium znajdziesz tutaj.

Żródła:

https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/wypalenie-zawodowe-kto-jest-najbardziej-narazony-i-jak-sobie-z-nim-poradzic,48749.html

https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/8300254,ponad-polowa-polakow-czuje-sie-wypalona-zawodowo.html

10 sposobów, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/komunikacja/4568282,Dzialania-pracodawcy-redukujace-stres-pracownikow-w-dobie-koronawirusa.html