INFORMACJE O SZKOLENIU

DLA KOGO:

Studenci i studentki ostatnich lat psychologii, pedagogiki, studenci psychologii dla licencjatów i magistrów

KIEDY I GDZIE STARTUJE:

wiosna 2023

KTO PROWADZI:

doświadczone trenerki z zespołu Szkoły Trenerów

CZAS TRWANIA:

od 90 do 200 godzin praktyk studenckich

CENA:

od 1353 zł

Praktyki studenckie w formie stażu

Studentom i studentkom ostatnich lat psychologii, pedagogiki, psychologii dla licencjatów i magistrów, którzy cenią praktyczne umiejętności umożliwiamy odbycie praktyk w formie stażu.

Kierowniczką programu stażowego jest mgr Magdalena Przybysz – psycholożka, trenerka biznesu, kierowniczka studiów podyplomowych „Komunikacja w organizacji oparta na Empatii” na Uniwersytecie SWPS oraz wykładowczyni na tych studiach, a także wykładowczyni na AkademIi Muzycznej w Łodzi i na Uniwersytecie Warszawskim.

Osoby prowadzące to doświadczone trenerki z zespołu Szkoły Trenerów

 

Tematy praktyk:

1. Staż trenerski

2. Staż „Praktyka empatycznej komunikacji”

3. Staż „Empatyczna komunikacja jako narzędzie pracy Psychologa i Pedagoga”

 

1. Staż trenerski – praktyczne wprowadzenie w specyfikę pracy trenera oraz trening podstawowych umiejętności pracy z grupą osób dorosłych metodami warsztatowymi.

Start kwiecień 2023, grupa max 16 osób.

Program:

 • rola trenera umiejętności psychospołecznych (wg standardu PTP)
 • analiza własnego potencjału trenerskiego
 • umiejętności psychospołeczne trenera
 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • przygotowanie programu warsztatu prowadzonego metodami aktywnymi z uwzględnieniem wiedzy o tym jak uczy się mózg
 • narzędzia trenerskie: gry, karty, flipowanie, metafory, metody kreatywne
 • praktyka prowadzenia warsztatów w grupie stażowej i informacje zwrotne.

Czas trwania: 100 godzin warsztaty live na zoomie, 50 godzin praca projektowa nad programami warsztatów, 50 godzin praca superwizyjna.

Staż zalicza 200 godzin praktyk studenckich.

Cena: 4400 zł zoom, 5000 zł Warszawa

 

2. Staż „Praktyka empatycznej komunikacji”

Start kwiecień 2023, grupa max 20 osób.

Ten staż to pakiet praktycznych treningów umiejętności bazujących na filozofii, wiedzy i narzędziach porozumiewania się bez przemocy (ang. NVC), opisanych przez dr M.Rosenberga.

Praktyczne umiejętności niezwykle przydatne w pracy psychologa i pedagoga w środowisku szkolnym, ale także przydatne w pracy indywidualnej i środowisku biznesowym.

Każdego z nas dotyczą trudne rozmowy i sytuacje konfliktowe, ale Osoby pracujące w zawodach pomocowych stykają się z takimi sytuacjami szczególnie często i potrzebują dysponować skutecznymi narzędziami do prowadzenia wspierających rozmów i do rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Empatyczna komunikacja daje pakiet sprawdzonych narzędzi, które są wsparciem zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Program stażu:

 • Podstawowe pojęcia i założenia empatycznej komunikacji wg NVC
 • Czym jest, a czym nie jest empatia?
 • Narzędzie 4 kroki (fakty, uczucia, potrzeby, prośby)
 • Transformacja języka ocen na język uczuć i potrzeb
 • Transformacja złości na język 4 kroków
 • 4 sposoby reagowania na trudne komunikaty
 • Empatyczna asertywność
 • Mini mediacje czyli jak wspierać rozwiązywanie codziennych konfliktów
 • Kręgi naprawcze i sprawiedliwość naprawcza demo podejścia

Czas trwania: 100 godzin warsztaty live na zoomie lub stacjonarnie w Warszawie (zależnie od zainteresowania), 50 godzin praca projektowa – przygotowanie do prowadzenia trudnych rozmów, praktyka mini mediacji. 50 godzin praca superwizyjna.

Staż zalicza 200 godzin praktyk studenckich.

Cena: 4000 zł zoom, 4400 zł Warszawa

 

3. Staż „Empatyczna komunikacja jako narzędzie pracy Psychologa i Pedagoga”

Ten staż składa się z treningu umiejętności wykonywanego samodzielnie w małych zespołach roboczych, na podstawie materiałów na platformie internetowej oraz sesji pytań i odpowiedzi live na zoomie.

Praktyczne umiejętności niezwykle przydatne w pracy psychologa i pedagoga w środowisku szkolnym, ale także przydatne w pracy indywidualnej i środowisku biznesowym.

Każdego z nas dotyczą trudne rozmowy i sytuacje konfliktowe, ale Osoby pracujące w zawodach pomocowych stykają się z takimi sytuacjami szczególnie często i potrzebują dysponować skutecznymi narzędziami do prowadzenia wspierających rozmów i do rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Empatyczna komunikacja daje pakiet sprawdzonych narzędzi, które są wsparciem zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Program stażu:

 • Najważniejszy pierwszy krok, czyli jak rozpocząć empatyczną rozmowę, a nie kłótnię?
 • Zobacz świat uczuciem, czyli emocje w komunikacji. Uczucia jako wewnętrzna nawigacja.
 • O co ci chodzi? O co mi chodzi? Potrzeby w komunikacji.
 • Ile razy mam prosić o to samo? Prośby zamiast żądań i pożądań.
 • Jeśli się tego nauczysz, już nigdy nie poczujesz się zraniona. Empatyczne słuchanie.
 • Do odważnych świat należy (i dobre relacje), czyli straszna szczerość i radykalna uczciwość. Tłumaczenie języka szakala na język żyrafy.
 • Jak reagować na trudne komunikaty, aby nie podnosić ciśnienia sobie i innym? Zdrowie jest najważniejsze, prawda?
 • Empatyczna asertywność, czyli za każdym „nie” kryje się „tak” dla ważnej potrzeby. Jak odmawiać i nie palić mostów?

Czas trwania i struktura pracy:

8 modułów kursu on-line (materiały w formie pisanej i czytanej plus ćwiczenia)

 • czas analizy treści 4 godziny na moduł,
 • praktyczne ćwiczenia w małej grupie treningowej 4 godziny,
 • po każdym module sesja live na zoomie: pytania i odpowiedzi z autorką Kursu lub opiekunką stażu 2 godziny po każdym module.

Łącznie 10 godzin/moduł czyli całość 80 godzin.

 • Plus sesja wprowadzająca z elementami integracji i podziałem na grupy treningowe: 5 godzin live na zoomie
 • podsumowanie programu, sesja superwizyjna 5 godzin live na zoomie.

Po każdym module jest do rozwiązania test zawierający 8 pytań łącznie 64 pytania.

Te testy oraz aktywny udział w sesjach live są podstawą do zaliczenia praktyk.

Ważne: nie uznajemy obecności jeśli osoba ma wyłączoną kamerę.

Staż zalicza 90 godzin praktyk studenckich.

Cena: 1353 zł

Czas trwania: marzec – maj 2023 lub maj – czerwiec 2023

 

Ważne:

Osoba, która ukończyła praktykę otrzyma zaświadczenie o jej odbyciu, charakterze oraz czasie trwania.

Praktyki zaliczane są jeśli osoba przestrzega zasad związanych z obecnościami (na zajęciach na zoomie – włączona kamera i zaangażowanie w ćwiczenia oraz 85% obecności) i oraz rzeczywiście zdobywa umiejętności poprzez pracę także pomiędzy spotkaniami zgodnie z programem stażu.

W czasie pracy grupowej ważne jest także zaangażowanie osobiste i to oczywiście może poruszać nasze głębsze emocje.

Ten rodzaj praktyki nie jest wskazany dla osób w kryzysie.

Jeśli cenisz praktykę, doświadczenie i chcesz się uczyć od praktyków, którzy szkolą trenerów od 2006 roku zapraszamy!

Jeśli chcesz tylko zaliczyć praktyki – nie pomożemy.

 

Aby dołączyć do stażu umów się na bezpłatną konsultację, a następnie wyślij formularz zgłoszeniowy:

Proszę o przyjęcie mnie na praktyki studenckie w formie stażu ……..  tutaj nazwa stażu

 • Imię i Nazwisko
 • telefon
 • rok i kierunek studiów
 • doświadczenie w zakresie tematów objętych stażem
 • na zdobyciu jakich umiejętności zależy mi najbardziej?
 • do czego chcę wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na stażu?
 • Uwagi i prośby

SKONTAKTUJ SIĘ

Wymagana zgoda