Doświadczenie empatii w codziennym życiu

Grupa naukowców podjęła się zbadania, w jaki sposób postrzegamy empatię w codziennym życiu. Badaniem zostało objętych 246 dorosłych obywateli USA. Metoda badawcza polegała na bezpośrednim pytaniu osób badanych o ich doświadczenia z empatią...

Empatia to siła napędowa w biznesie – Raport Catalyst

Raport Catalyst ( amerykańskiej organizacji non-profit wspierającej kobiety w tworzeniu przyjaznych dla nich miejsc pracy) na temat empatii w czasach kryzysu wywołanego Covid-19 nie pozostawia śladu wątpliwości – to właśnie empatia jest siłą...